Geschichten rund um Björnöström – die Bohman-Villa_SE

Industrisamhället Björnöström, eller: vårt Ikea XXS

Det finns naturligtvis inget storborgerligt kvarter i byn, men i alla fall en företagares villa.

Tidskapseln...

Det förtrollande boningshuset som tillhörde den lokala „storföretagaren“ Emil Bohman var alltid mitt personliga drömhus… Tyvärr förfaller det mer och mer vilket är en tragedi. Emil Bohmans son, den gamle Paul, har tyvärr testamenterat det till en stiftelse som ska se till att det inte försvinner. Och det har till följd, att man bara bemödar sig minimalt för att det här vackra huset ska vara kvar till följande generationer. Nästan ingen människa var i det inre sedan årtionden tillbaka. Där blev väl tiden omkring tjugo / trettitalet stående.

Småland är bekannt för två industrigrenar: Glasproduktion och träindustri. Möbler huvudsakligen – överraskning … Här i Björnöström var Emil Bohmans möbelfabrik den största av det slaget. Den ligger direkt bredvid den lilla dammen i mitten av byn. Min morfar lärde sig yrket här och arbetade i den fabriken flera år innan han öppnade eget.