Navigation_SE

Start / er semester / Navigation

Storlek är givetvis en fråga om definition ...

Den gigantiska gatuskylten väcker naturligtvis något falska förväntningar:

Björnöström är utskyltat som en storstad. Med tanke på de 10 (!) invånarna i byn, och med tanke på det faktum att Björnöström för posten räknas till närmaste samhället Virserum, verkar det här lite överdrivet … Man sparade inte på skylten – men på noggrannheten. Den innehåller ett skrivfel …

Vi pratar här alltid om vår by „BjörnÖström“. Men du kommer inte att hitta det med din navi …

Hur vår ö kom bort:

Björnöström – det var vad byn brukade kallas, tills någon skrev fel i någon myndighet, och vi fick en gatuskylt med ett stavfel. Tja, och om det står så i ett system, så måste det vara rätt. Björnöström blev officiellt Björneström.

Vad vi helt och hållet ignorerar.

Du kanske frågar varför det betyder så mycket för oss. Och jag vill förklara det för dig. Det vackra namnet på vår lilla by har en lika vacker betydelse, och denna lilla bokstav i mitten ändrar allt.

Vi luras här på en viktig del av vårt namn! BjörnEström eller Björnöström – det berättar en helt annan historia …

… som vi inte kan förklara ytterligare. Bara så mycket är relativt säkert: det måste vara ett gammalt ortsnamn. Det äldsta beviset på en boplats här sägs vara en kvarn som stod här på 1400-talet. Men det betyder inte att människor inte kunde ha bott här mycket tidigare, och gav platsen sitt namn. (Se: „Viking-graven“ i avsnittet „Information“.) Allt detta stimulerar fantasin och får en att tänka på hur och varför namnet uppstod. Idag kan vi inte hitta en ö i den lilla bäcken, och det finns inga björnar så långt söderut.

(Vilket kan vara ganska bra …)

Björnån – den lilla floden som ger platsen sitt namn.

Björnöströms huvudgata …

Start / er semester / Navigation